ภาษา

thzh-CNen

ข้อมูลโรงเรียน

เว็บไซด์โรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

แบบรายงานการขอซ่อมแซมอาคารสถานที่

 1.  แบบรายงานการก่อสร้าง
  2. แบบรายงานการขอซ่อมแซมอาคารสถานที่
 3. แบบแจ้งขอซ่อมแซมอาคารสถานที่
  4. แบบรายงานหลังซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

Share

วันสอบโอเน็ต 1 กุมภาพันธ์ 2563

เหลืออีก ถึงวันสอบ O-NET

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศ

btn car

btn bookmeeting

btn be

 

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

btn prayatv1

btn prayatv2

btn prayatv3

banner01

ปกโครงงานอาชพ ยอ

 Krongan

ปก แปรรป

คณตศาสตรเจมส

ปกนำพรก