ภาษา

thzh-CNen

ข้อมูลโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

แบบรายงานการขอซ่อมแซมอาคารสถานที่

 1.  แบบรายงานการก่อสร้าง
  2. แบบรายงานการขอซ่อมแซมอาคารสถานที่
 3. แบบแจ้งขอซ่อมแซมอาคารสถานที่
  4. แบบรายงานหลังซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

Share