ภาษา

thzh-CNen

ข้อมูลโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

เอกสารเผยแพร่

เลม 1

การทำ infographic ppt      New Steps     VTR Present Prayaprasert School EN 2017  HNY 2018       หนังสืออิเล็กโทรนิคส์ paint    office 2013

รัชกาลที่10 ราชาทรงพระเจริญ ขับร้อง ทีมพระยาประเสริฐ   book     vMix Pro 17      test        บอร์ด สพป กทม   VTR ผอ เขต 60

สถานศึกษาพอเพียง พปศ.   VDO ห้องสมุด ปี 56  VDO ห้องสมุด ปี 58   VDO ห้องสมุด ปี 59  Present singapore 2017  Present singapore 2017 My King      Present singapore 2017 My School and my country   Present singapore 2017 Show    

title VDO วันครู 60   SAR 59    พิธีประกาศเจตจำนงเขต สพป.กทม.   IBM SPSS Statistics 21 

  โรงเรียนออกข่าวทีวี 1   2   3        ppsx   thanathip  Happy new year 2017 BKKP

         พิธีรวมพลังแห่งความภักดีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   

     เรื่องเล่าของแสนดีและมาโนช       พินาเคิล 19        แนะนำโรงเรียน     ถวายอาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ     VTR สมบูรณ์    แนะนำโรงเรียน    ด้านที่ 1      ด้านที่ 2     ด้านที่  3  ไฟล์โปรแกรม     สำพันธ์สายใย สพป.กทม.mp4   สำพันธ์สายใย สพป.กทม.rar   ปฏิบัติการ ๕ ส ครั้งที่ ๒       thai-singapore show 2016     วีดีโอเพลงไหว้    VTR แนะนำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพ    Adobe CS6 Master Collection

เอกสารประกันคุณภาพ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)    111

  1. การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  2. การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  3. การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  4. การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  5. ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2559

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชุดพัฒนาการเรียนรู้  เศษส่วน 

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชุดพัฒนาการเรียนรู้เศษส่วน ชั้น ป5 ครูเสาวนีย์ สนหอม ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

เล่มที่ 1 ประกอบด้วย   หน้าปก    คำนำ   สารบัญ   บทเรียนสำเร็จรูป   คำชี้แจง   ชุดพัฒนาการเรียน                                                            แบบทดสอบหลังเรียน    บรรณานุกรม  

   เล่มที่2     เล่มที่3     เล่มที่4      เล่มที่ 5     เล่มที่6     เล่มที่7     เล่มที่8      

   บทคัดย่อ รายงานการใช้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป ครูเสาวนีย์ สนหอม ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารแนวการจัดการเรียนรู้ "ประวัติศาสตร์" "   file 9067094731ดาว์โหลดได้ที่นี่
เอกสารแนวการจัดการเรียนรู้  "หน้าที่พลเมิอง"    file 9067094731ดาว์โหลดได้ที่นี่

 

เกมการสอนแบบซินเนคติกส์ เรื่อง ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์

โดย นางสาวศุภผล ตาเทพ

 

 

CAI Pui

 

 

ผลงานทางวิชาการบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รื่นรสสักวา  ครูปัทมา เทศประเสริฐ 

 

บทคัดย่อ (ก-ข) ครูมยุรี เหลืองสินศิริ

 

      

แบบฝึกทักษะคำคล้องจอง  ชุดสนุกกับภาษา   ช่วงชั้นที่ 1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด

 ภาพวันสวนสนามไทยรัฐ 75 ภาพวันสวนสนามไทยรัฐ 75 (2)     ภาพ porn

sdsds

Share