ภาษา

thzh-CNen

ข้อมูลโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

แผนผังการหนีไฟ

ผังการหนีไฟ 

    โรงเรียนกำหนดแผนป้องกันภัยของสถานศึกษา โรงเรียนมีการกำหนดแผนผังในการหนีไฟ ตามอาคารของโรงเรียน โดยแบ่งรายละเอียดตามชั้น ของอาคารแต่ละอาคารเพื่อความเข้าใจในการเคลื่อนย้ายนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนไปยังจุดรวมพล บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงเรียน โรงเรียนมีอาคารประจำ 2 อาคาร ได้แก่อาคาร 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6  และอาคาร 2 อาคารกาญจนาภิเษก  เป็นห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 โดยให้่บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาเส้นทางการอพยพ เมื่อถึงสถานการณ์คับขัน โดยคลิ๊กตามอาคารที่ต้องการและเลือกชั้นที่ต้องการเพื่อชมวีดีโอ เส้นทางการอพยพ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 1

อาคาร 1

ชั้น2

อาคาร 1ชั้น 2

ชั้น 3

อาคาร 1ชั้น 3

ชั้น 4

อาคาร 1ชั้น 4

การเดินทางมาที่จุดรวมพล

อาคาร 1

 

 

อาคาร กาญจนาภิเษก

ชั้น 1

อาคาร 2 ชั้น 1

 ชั้น 2

อาคาร 2 ชั้น 2

 ชั้น 3

 อาคาร 2 ชั้น 3

ชั้น 4

อาคาร 2 ชั้น 4

การมายังจุดรวมพล อาคาร 2

อาคาร 2 ชั้น 1

Share