ภาษา

thzh-CNen

ข้อมูลโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

ศูนย์ต้นแบบอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวิชาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สายชั้นอนุบาล

1

          โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสมุดโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะในด้านประสบการณ์ตรง ในค่ายมีกิจกรรมเสริมทักษะในหัวข้อเรื่อง กังหันลม  เชื่อมโยงเข้ากับความรู้ในกลุ่มสะเต็มศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชมภาพกิจกรรม   icon click

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนสายชั้นอนุบาล 1 ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร

อ1ท้องฟ้าจำลอง

          โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนให้กับนักเรียนสายชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

 

อนุบาลตัวนิดจิตอาสารักษ์ สิ่งแวดล้อม

 อนุบาล ตัวนิดจิตอาสา

      โรงเรียนจัดกิจกรรมอนุบาลตัวนิดจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้นักเรียนเดินขบวนเก็บขยะบริเวณรอบโรงเรียน แนะนำขยะมาคัดแยก เพื่อจำหน่าย เป็นการฝึกให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เหลือใช้ สามารถนำมาแปลงเป็นเงินได้

         ในงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร และคณะครูจากสายชั้นอนุบาล นักศึกษาฝึกสอน ร่วมจัดกิจกรรมให้นักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 - 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560    ชมภาพกิจกรรม file 9067094731

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (บ้านแห่งอนาคต)

บ้านนักวิทยาศาสตรน้อย 2560

           โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (บ้านแห่งอนาคต) ของเด็กชั้นอนุบาล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560  โดยสายชั้นอนุบาลได้จัดฐานกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีจิตวิทยาศาสตร์ และมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อย ของประเทศไทย ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

อนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559

อนุบาลสัมพันธ์ 2560

               โรงเรียนจัดกิจกรรม อนุบาลสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน และโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ให้ได้รับประสบการณ์ตรง จากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.00-11.30 น. มีฐานกิจกรรมทั้งสิ้น 7 ฐาน ดังนี้

มาลัยร้อยใจร้อยรัก
แซนวิช แสนอร่อย
เต้น....เต้น กับตาราง 9 ช่อง
สนุกดี ทรายสีหรรษา
นิทานอุ่นรัก
หมวกหรรษา พาเพลิน
ร้อง เล่น เต้น กิน (เครือข่ายผู้ปกครอง)
                   โดยมี นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และ ร่วมชมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ทั้ง 7 กิจกรรม ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาลในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างมาก ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

 

 

Project Approach อนุบาล ปีการศึกษา 2559

Project Approach อนุบาล ปีการศึกษา 2559

Project Approach 28  ธันวา 59อนุบาล  1 ห้อง 3 กังหันลม

              สายชั้นอนุบาลและจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการขึ้นเพื่อให้เด็กเด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งตามความสนใจของแต่ละชั้นเรียนระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2559 โดยมีนายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

อนุบาล 1 ห้อง 1 ปูน้อยหมัศจรรย์  ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

อนุบาล 1 ห้อง 2 ท่องโลกรถยนต์  ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

อนุบาล 1 ห้อง 3 กังหันลม  ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

อนุบาล 2 ห้อง 1 มหัศจรรย์ของข้าว  ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

อนุบาล 2 ห้อง 2 นิทานแสนสนุก  ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

อนุบาล 2 ห้อง 3 ความลับของดวงอาทิตย์  ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

 

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันกรีฑาอนุบาล ครั้งที่ 1

 • Edit

แข่งขันกรีฑาอนุบาล ครั้งที่ 1 รูป 2

แข่งขันกรีฑาอนุบาล ครั้งที่ 1 รูป1

           โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอนุบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ สนามยิงธนู การกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 14 โรงเรียน 5 ประเภทกีฬา 30 รายการ โดยโรงเรียนได้เหรียญทองชนะเลิศ 8 รายการ เหรียญเงิน 8 รายการ และเหรียญทองแดง 2 รายการ ดังนี้

ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

     รุ่นอายุไม่เกิน 4 ปี

เด็กหญิงญัฐณิชา คุตะนนท์ อนุบาล 1/3 เหรียญทอง วิ่งระยะสั้น 30 เมตร (หญิง)

เด็กชายเดชา บุญจรัชชะ อนุบาล 1/1 เหรียญทอง ขว้างถุงทราย (น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม) (ชาย

เด็กหญิงธนพร สันเต๊ะ อนุบาล 1/2 เหรียญทอง ขว้างถุงทราย (น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม) (หญิง) 

เด็กชายชินาธิป ป้องขันธฺ อนุบาล 1/1 เหรียญเงิน วิ่งระยะสั้น 30 เมตร (ชาย)

เด็กชายธนาธิป ตันฮะ อนุบาล 1/2 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 3x20 เมตร (ชาย)

เด็กชายปธานิน วงศ์ประเทศ อนุบาล 1/1 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 3x20 เมตร (ชาย)

เด็กชายภูวสิทธิ์ ใจห้าว อนุบาล 1/3 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 3x20 เมตร (ชาย)

เด็กหญิงชลฎา พวงลำเจียก อนุบาล 1/3 เหรียญเงิน  ยืนกระโดดไกล (หญิง)

เด็กชายโชติพงษ์กฤศธน เฉลิมวงศ์ อนุบาล 1/1 เหรียญทองแดง ยืนกระโดดสูง (ชาย)

เด็กหญิงพิรยา เพ็ชร์แสง อนุบาล 1/2 เหรียญทองแดง ยืนกระโดดสูง (หญิง)

     รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี

เด็กชายอนวัช พันธุกูล อนุบาล 2/1 เหรียญทอง วิ่งระยะสั้น 30 เมตร (ชาย)

เด็กชายมนูญกฤต ทาเคโนคุชิ อนุบาล 1/3 เหรียญทอง ยืนกระโดดไกล (ชาย) 

เด็กหญิงอริสา วงษ์คำชัย อนุบาล 2/3 เหรียญทอง ยืนกระโดดไกล (หญิง) 

เด็กหญิงธันยกานต์ อาจอำนวย อนุบาล 1/2 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 3x20 เมตร (หญิง)

เด็กหญิงชนิดา เดชขจร อนุบาล 2/1 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 3x20 เมตร (หญิง)

เด็กหญิงลภัสรดา บุญยภักดิ์ อนุบาล 2/3 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 3x20 เมตร (หญิง)

เด็กชายกิติศักดิ์ สิริชัย อนุบาล 1/1 เหรียญเงิน ขว้างถุงทราย (น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม) (ชาย)

เด็กหญิงพิชชานันท์ จันทร์พุฒ อนุบาล 2/3 เหรียญเงิน ขว้างถุงทราย (น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม) (หญิง)

   รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี

เด็กหญิงกชกร สำอางค์ อนุบาล 2/3 เหรียญทอง วิ่งระยะสั้น 30 เมตร (หญิง)

เด็กชายญฐกิตติ์ อินตรา อนุบาล 2/1 เหรียญทอง ยืนกระโดดไกล (ชาย)

 เด็กชายอิทธิภณ มนัสมโนธรรม อนุบาล 2/1 เหรียญเงิน ขว้างถุงทราย (น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม) (ชาย)

เด็กหญิงนงนภัส น่วมคุณทรัพย์ อนุบาล 2/2 เหรียญเงิน ขว้างถุงทราย (น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม) (หญิง)

ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

 

 

กิจกรรมกา รทดลองวิทยาศาสตร์

           โรงเรียนจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ในโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ของเด็กชั้นอนุบาล โดยสายชั้นอนุบาลได้จัดฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ขึ้น เป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีจิตวิทยาศาสตร์ และมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อย ของประเทศไทย ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

 

วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2559 (Little Scientists Day 2016)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย      2559

             โรงเรียนจัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2559 (Little Scientists Day 2016) ในหัวข้อกิจกรรมโลกแห่งการสื่อสาร โดยมี ดร.ราตรี  ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในงาน ซึ่งในกิจกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แบ่งกลุ่มออกเรียนรู้ตามฐานต่างๆ อย่างฐาน “การติดต่อสื่อสาร ยุคดิจิทัล”  ฐาน “จากที่นี่ถึงที่นั่น”   ฐาน “สัญลักษณ์ในชีวิตประจำวัน”  ฐาน “ภาพวาด รหัสและสัญลักษณ์”  และฐาน “ตัวอักษรจากการกด”  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับความรู้ ประสบการณ์ผ่านการทำกิจกรรม และตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบโรงเรียนเครือข่าย เรื่อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยด้วยทักษะการพัฒนาสมองExecutive Functions (EF)

อบรม  เชิงปฏิบัติการครูต้นแบบโรงเรียนเครือข่าย

                  โรงเรียนในฐานะ โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบโรงเรียนเครือข่าย เรื่อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ด้วยทักษะการพัฒนาสมอง Executive Functions (EF) โดยมี ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  มีวิทยากร คุณพจนีย์ สาริพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงาน ป.ป.ส.บรรยายเกี่ยวกับ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ด้วยทักษะการพัฒนาสมอง Executive Functions (EF)  และคณะวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจนครบาล   4 บรรยายเกี่ยวกับ  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กรักชาติ ห่างไกลจากยาเสพติด และค่านิยม 12 ประการ  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เป็นอย่างมาก เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาจนาภิเษก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

คณะติดตามผลการดำเนินงานมาติดตามโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา

คณะติดตามผลการดำเนิน  การโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา

           คณะติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ศึกษานิเทศก์วิภา ตันฑุลพงษ์ มาติดตามผลการดำเนินงานที่โรงเรียน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยมี ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณครูและนักเรียน ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

 

กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558

อนุบาลสัมพันธ์

          ด้วย สายชั้นอนุบาลกำหนดกิจกรรม อนุบาลสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน และโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ให้ได้รับประสบการณ์ตรง จากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวัน ศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.00-11.30 น. มีฐานกิจกรรมทั้งสิ้น 7 ฐาน ดังนี้

 1.  อักษรหรรษา
 2.  ศิลปะสร้างสรรค์...ตุ๊กตาพาเพลิน
 3. มือน้อย ร้อยใจ สานรัก
 4. Cooking แสนอร่อย
 5. กีฬา ฮาเฮ
 6. หนูทำได้
 7. ร้อง เล่น เต้น กิน (เครือข่ายผู้ปกครอง)

โดยมีดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์วิภา ตัณฑุลพงษ์ และคณะผู้บริหารของโรงเรียน ร่วมชมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ทั้ง 7 กิจกรรม ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

 

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ดูงานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ ศึกษาดูงานอนุบาล

   ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ดูงานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) โดยมี นางสาววลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูสายชั้นปฐมวัย ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่คณะศึกษาดูงาน ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

Project Approach อนุบาล ปีการศึกษา 2558

        สายชั้นอนุบาลและจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการขึ้นเพื่อให้เด็กเด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งตามความสนใจของแต่ละชั้นเรียนระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2558 โดยมีการนำเสนอ นิทรรศการดังนี้ 

Project Approach อนุบาล 1 1 เรื่องทานตะวันแสนสวย

Project Approach  อนุบาล 1-1 เรื่อง ทานตะวันแสนสวย ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

Project Approach อนุบาล 1 2 เรื่องโคมไฟหรรษา

Project Approach  อนุบาล 1-2 เรื่อง โคมไฟหรรษา  ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

 Project Approach อนุบาล 1 3 เรื่องจักรยาน

Project Approach  อนุบาล 1-3 เรื่อง จักรยาน มภาพกิจกรรมfile 9067094731

Project Approach อนุบาล 2 1 เรื่องปลาแสนสวย

Project Approach อนุบาล 2-1 เรื่อง ปลาแสนสวย ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

Project Approach อนุบาล 2 2 เรื่องLove the sea ฉันรักทะเล

Project Approach  อนุบาล 2-2 เรื่อง Love the sea ฉันรักทะเล มภาพกิจกรรมfile 9067094731

Project Approach อนุบาล 2 3 เรื่องEgg Egg ไข่จอมพลัง

Project Approach  อนุบาล 2-3 เรื่อง Egg Egg ไข่จอมพลัง ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

 

 

ติดตามผลการใช้หลักสูตรปฐมวัย

ติดตามผลการใช้หลักสูตรปฐมวัย

     คณะกรรมการติดตามผลการใช้หลักสูตรปฐมวัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี ) ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องทดลองใช้หลักสูตรปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆในการจัดทำวิจัย โดยมีคณะครูอนุบาลและห้องเรียนทดลองได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  ชมภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

                 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าว เป็นการฝึกให้เด็กๆ มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเป็นการปูพื้นฐานการเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อย ต่อไปในอนาคต ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

 

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558

         โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และปูพื้นฐานการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไป

โครงงาน เครื่องบินจ๋า ..บินได้อย่างไรนะ ดาวน์โหลดเอกสาร file 9067094731

ครงงาน มาเต้นระบำกันเถอะ ดาวน์โหลดเอกสาร  file 9067094731

 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ "ภาษาธรรมชาติ"

 ศึกษาดูงานอนุบาลเกษมพิทยา

          คณะครูปฐมวัยโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ "ภาษาธรรมชาติ" สำหรับเด็กปฐมวัย ที่โรงเรียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม file 9067094731

 

 

โรงเรียนรับการนิเทศ การทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ประเมิน การทอดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

       โรงเรียนรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน วิจัยทดลอง การใช้หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย ซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดกลาง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดย ศึกษานิเทศก์วิภา ตัณฑุลพงษ์ และคณะ โดยมี ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูสายชั้นอนุบาล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดูภาพกิจกรรม file 9067094731

ติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา

ประเมินโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ

    โรงเรียนโดยคณะผู้บริหาร และคณะครูอนุบาลปีที่ 1-2 รับการติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมติดตามผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน file 9067094731ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมอนุบาลนักวิทยาศาาสตร์น้อย

Share