ภาษา

thzh-CNen

ข้อมูลโรงเรียน

เว็บไซด์โรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์อาเซียน

 

สัปดาห์อาเซียน “ASEAN WEEK”

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

 ในวันที่พุธที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553

ทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการโชว์ประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน   โดยในวันดังกล่าวจะมีการแต่งกายประจำชาติของแต่ละประเทศ

และมีการประกวดการแต่งกายพร้อมทั้งกิจกรรมมากมายจากทางโรงเรียนที่จะจัดให้แก่นักเรียน

จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานดังกล่าว

โปรดติดตามรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป     

Share