ภาษา

thzh-CNen

เว็บไซด์โรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี)

      โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนระดับ  ประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   30   กันยายน        พ.ศ. 2529 โดยการริเริ่มของ   นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา   ซึ่งขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามได้ปรารภ กับ  คุณจวงจันทร์  สิงหเสนี   ถึงความต้องการขยายสถานศึกษาให้มีเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นและต่อ มาจึงได้รับบริจาคที่ดินจาก  นางเจริญ สิงหเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณจวงจันทร์ สิงหเสนี จำนวน 5 ไร่ 67 ตารางวา และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2532  หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก  68 ตารางวา  รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด  5  ไร่  1  งาน  35  ตารางวา

        โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี)  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 ในระดับชั้นเด็กเล็ก  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูอาทรสุทธิวัฒ น์   เจ้าอาวาสวัดเทพลีลาให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพลีลา   เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว   มีนักเรียน   222   คน  ครู  9 คน และต่อมาเมื่ออาคารเรียนสร้างเสร็จ โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ เลขที่ 70/8 ซอยคุณประสะนี แขวงวังทองหลาง   เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ ฯ  10310  เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2531  จนถึงปัจจุบัน

      โดยตั้งชื่อโรงเรียนตามนามของพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี ) ผู้เป็นบิดาของผู้บริจาคที่ดินคุณจวงจันทร์และคุณจับจิตต์ สิงหเสนี  ได้มอบทุนจำนวนหนึ่งตั้งมูลนิธิพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี)  และคุณหญิงประเสริฐสุนทราศรัย  (ตุ่ม  สิงหเสนี)  ไว้เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

            ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 1,600 คน ข้าราชการครู 57 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว  11 คน  ตลอดเวลา  26 ปีที่ผ่านมา  มีผู้บริหารทั้งสิ้น  5  คน

จำแนกตามปีพุทธศักราช  ดังนี้

   ปีพุทธศักราช              ผู้บริหาร             ตำแหน่ง
2530 - 2531 นายไพบูลย์  วงศ์ยะรา รักษาการครูใหญ่
2531 - 2533 นางอุดมศิลป์  ศรีสมบูรณ์ อาจารย์ใหญ่
2533 - 2536 นายประยูร  สกุลกิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
2536 - 2547 นายไพบูลย์  วงศ์ยะรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2547 - 2552 นายสมาน  ชื่นอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
2552 – 2559 นางราตรี  ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2559-ปัจจุบัน นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

Share

Site Map

วันสอบโอเน็ต 1 กุมภาพันธ์ 2563

เหลืออีก ถึงวันสอบ O-NET

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศ

btn car

btn bookmeeting

btn be

 

สถิติการเข้าชม

Today148
Yesterday161
Week683
Month4293
All247972

Currently are 11 guests and no members online

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

btn prayatv1

btn prayatv2

btn prayatv3

banner01

ปกโครงงานอาชพ ยอ

 Krongan

ปก แปรรป

คณตศาสตรเจมส

ปกนำพรก