ภาษา

thzh-CNen

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

(10/03/2563) ประกาศประมูลร้านขายอาหารของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มีความประสงค์ที่จะทำการประมูลร้านขายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน จำนวน 4 ร้าน ได้แก่ ร้านข้าวราดแกง , ร้านอาหารประเภททั่วไป , ร้านอาหารฝรั่ง และร้านอาหารอิสลาม  จึงรับสมัครผู้ประกอบการเข้ายื่นเสนอซองเพื่อประมูลร้านค้า 

  1. ประกาศรับสมัคร  วันที่ 10  มีนาคม พ.ศ.2563   รายละเอียดประกาศ icon click
  2. รับเอกสาร / ยื่นเอกสาร  วันที่ 12 - 17 มีนาคม พ.ศ.2563  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  3. พิจารณาซองประมูล และประกาศผล วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563  ประกาศผลการพิจารณา icon click 
  4. ทำสัญญาเช่าพื้นที่  ภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 
Share